Monitorizarea legii 248/2015 (Fiecare copil în grădiniță)

Prin Legea 248/2015, peste 100.000 de copii săraci ar putea să beneficieze anual de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar mai mult de jumătate dintre ei nu o fac. Ca să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care s-a aplicat legea în anul 2018 și a formulat recomandări de îmbunătățire a acesteia.

În 2019, continuăm în trei direcții: advocacy pentru adoptarea măsurilor legislative care să crească impactul legii, o campanie națională de informare a părinților, profesorilor și asistenților sociali, și conturarea unui mecanism de monitorizare și evaluare continuă a modului în care se aplică legea.

Monitorizarea legii 248/2015 (fostul program Fiecare Copil în Grădiniță) este un proiect început de Reality Check în aprilie 2018, cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile FDSC în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries. Rezultatele evaluării din 2018 ne-au determinat să continuăm să monitorizăm ce se întâmplă cu legea și să ne implicăm într-o campanie intensivă de îmbunătățire a modului în care se aplică – prima fază a acestui demers este finanțată de The Alex Fund și se desfășoară în parteneriat cu Asociația OvidiuRo.

De ce acest proiect?

Legea 248/2015 a preluat modelul programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță al Asociației OvidiuRo și l-a transformat în program național, finanțat de la bugetul de stat. În proiectul pilot, ca în orice proiect bazat pe un transfer financiar condiționat (conditional cash transfer), monitorizarea avea un rol esențial în atingerea rezultatelor – asigurarea frecvenței la grădiniță a celor mai dezavantajați copii. În general în România, din motive legate de constrângeri instituționale, autoritățile publice nu reușesc să monitorizeze multe dintre legile pe care sunt responsabile să le implementeze. Aceeași situație este și cu legea 248/2015. Fără o monitorizare corectă a legii, riscăm însă ca ea să nu își atingă scopul, iar banii publici să fie cheltuiți ineficient. Fără o analiză structurată a motivelor pentru care legea nu ajunge la mulți copii săraci și a posibilelor soluții, autoritățile nu pot lua măsuri de îmbunățățire (simplificări administrative, revizuire norme, întărirea monitorizării etc).

Investițiile în educația timpurie sunt recunoscute pe plan internațional drept cele mai eficiente pentru stimularea dezvoltării creierului uman și reducerea abandonului școlar. România a adoptat mai multe măsuri de stimulare a participării copiilor în sistemul de educație de la vârste mici – introducerea clasei pregătitoare, adoptarea Legii 248 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, și modificarea recentă a Legii Educației nr. 1/2011, în așa fel încât grupa mare de grădiniță să devină obligatorie până în 2020, grupa mijlocie până în 2023, iar grupa mică până în 2030.

Legea 248/2015 a intrat în vigoare în februarie 2016, cu fonduri alocate de la bugetul de stat. Tichetele sociale pentru grădiniță, introduse de lege, se acordă în cadrul unui program de interes național. Reality Check a realizat o analiză calitativă comparativă a modului în care se aplică acest program. Premisa de la care am pornit a fost că dacă vom putea explica în ce condiții apare succesul, vom obține răspunsuri privind modul în care poate fi îmbunătățită aplicarea legii la nivel național.

Analiza noastră arată că sunt mai multe căi prin care legea poate fi aplicată cu succes, însă în toate este necesar să existe (1) o comunitate tolerantă, (2) cel puțin o instituție publică, ideal primăria, dar posibil și școala, care să își asume rolul de motor al implementării legii și să ajute părinții să își înscrie copiii la grădiniță și să solicite tichetele sociale.

Raportul nostru prezintă și o serie de recomandări pentru creșterea numărului de copii care beneficiază de lege. Printre acestea, cele mai importante sunt destinate creșterii implicării părinților. Ele includ:

  1. Campanie națională de informare a părinților cu privire la lege și la importanța grădiniței.
  2. Simplificarea metodologiei de solicitare a stimulentuluiincluderea din oficiu în program a copiilor de vârstă preșcolară, înscriși la grădiniță, din familiile beneficiare de venit minim garantat și de alocație pentru susținerea familiei, care se încadrează în pragul de venit (cu acordarea posibilității de opt-out) – acești copii sunt oricum eligibili ca venit, conform legii, iar modificarea ar asigura din start un număr mai mare de copii înscriși în program.
  3. Adăugarea în normele de implementare a unor responsabilități clare pentru asistenți sociali și profesori cu privire la informarea și consilierea părinților, înscrierea la grădiniță a copiilor săraci și sprijin pentru părinți în întocmirea dosarului de solicitare a stimulentului – pentru a reduce situațiile în care copiii nu beneficiază pentru că părinții nu au știut cum să solicite stimulentul.
  4. Analiză cu privire la oportunitatea modificării legii în sensul creșterii pragului de venit pentru copiii eligibili (acum 284 de lei/membru de familie/lună) și a valorii stimulentului (acum 50 de lei/copil/lună). Ambele au rămas la fel ca în 2015, deși și salariul minim, și inflația au crescut. În unele localități, numărul beneficiarilor legii a scăzut pentru că familiile nu s-au mai încadrat ca venit, deși erau aproape de pragul stabilit de lege. O variantă care poate fi analizată bugetar ar fi includerea tuturor copiilor din familiile beneficiare de ASF (prag: 530 lei/lună/membru de familie).

Alte rezultate ale proiectului:

  • Am dezvoltat un instrument de monitorizare anuală a aplicării legii. Discutăm cu autoritățile publice și alți parteneri, pentru a îl testa începând din acest an școlar.
  • Continuăm discuțiile cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Educației Naționale cu privire la revizuirea normelor metodologice, pentru a crește numărul copiilor care beneficiază de lege. În același timp, discutăm și cu membri ai Parlamentului cu privire la posibile amendamente la lege.

Cum funcționează legea?

Copiii devin eligibili dacă (1) familiile lor au venit lunar de max. 284 lei/membru de familie, (2) sunt înscriși la grădiniță și (3) părinții solicită la primărie să beneficieze de lege. Ei primesc tichete sociale când respectă condițiile de prezență din normele metodologice. Școlile documentează prezența în SIIIR (baza de date a Ministerului Educației) și trimit rapoarte lunare primăriilor, care distribuie tichetele sociale. Informații detaliate despre metodologie se găsesc aici.