Modificări la Legea 248/2015 pentru a sprijini mai mulți copii să meargă la grădiniță

Din 2016, statul român oferă tichete sociale de 50 de lei pe lună pentru a crește prezența copiilor săraci la grădiniță și a reduce astfel riscul de abandon școlar, pe termen lung. Anual, pentru Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate sunt alocate fonduri de la bugetul de stat pentru 80.000 – 100.000 de copii, însă datele oficiale arată că aproape jumătate dintre aceștia nu beneficiază încă de lege. De aceea, un grup mixt de deputați și senatori a depus în Parlament un proiect de modificare a Legii 248/2015, care își propune să crească numărul copiilor din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniți să meargă zi de zi la grădiniță. Proiectul a fost dezvoltat la inițiativa Asociației Reality Check, în urma unei analize a modului în care se aplică legea și a consultărilor cu specialiști de la nivel local, județean și național.

Tichetele sociale pentru grădiniță, reglementate de Legea 248/2015, se acordă în cadrul unui program de interes național inspirat din programul pilot Fiecare Copil în Grădiniță al Asociației OvidiuRo, implementat în perioada 2010-2015 în 45 de comunități defavorizate. Condiționate strict de frecvența copiilor la grădiniță, tichetele sociale ajută părinții să acopere unele costuri de bază ale educației preșcolare: gustarea zilnică, rechizite sau o pereche de pantofi. Eficacitatea acestui stimulent, strict condiționat de prezență, este confirmată de frecvența copiilor săraci la grădiniță, care s-a îmbunătățit semnificativ după apariția legii. Dacă înainte de lege, rata medie de prezență la grădiniță a copiilor din familii sărace era sub 50%, în al treilea an 74% dintre copii au avut prezență regulată.

Cu toate acestea, mulți părinții încă nu accesează acest stimulent, din diferite motive. În anul școlar 2016-2017 au fost înscriși în program 70.000 de copii din cei 110.000 estimați ca fiind eligibili. În 2017-2018, cifrele arată că de lege au beneficiat doar 46.500 de copii din 107.000, iar în acest an școlar în program sunt înscriși cel mult 45.000 de copii din cei 79.000 estimați.

“Am făcut acest proiect pentru toți copiii care nu au cum, din cauza sărăciei în care se află familiile lor, să ajungă la grădiniță și să aibă parte de ceea ce aceasta le oferă: educație, joc, interacțiune, incluziune. Acești copii nu trebuie lăsați pe dinafară, nu putem și nu trebuie să ne prefacem că ei nu există. Chiar dacă grădinița nu este obligatorie, este esențială pentru deschiderea apetitului către educație, adică pentru cea mai bună șansă pentru o viață decentă în societate. Sprijinirea financiară a participării acestor copii nevoiași la grădiniță, și apoi la celelalte niveluri școlare, este obligația noastră de a le modela cum trebuie viitorul”, a declarat deputatul Petre Florin Manole, inițiatorul proiectului de modificare legislativă.

În 2018, Asociația Reality Check a realizat o analiză calitativă comparativă a modului în care se aplică legea într-o serie de localități din țară. Studiul a arătat că pentru ca legea să fie aplicată cu succes trebuie să existe (1) o comunitate tolerantă, unde atât profesorii și/sau asistenții sociali, cât și ceilalți părinți să încurajeze participarea copiilor săraci la grădiniță și (2) cel puțin o instituție publică care să fie motorul implementării legii și să ajute părinții săraci să își înscrie copiii la grădiniță și să solicite tichetele sociale. “Din păcate, aceste condiții încă nu sunt îndeplinite în multe localități din țară. Avem o lege cu un potențial foarte mare de a schimba în bine viața copiilor din familii defavorizate, și avem bani alocați de la bugetul de stat pentru ea – însă încă nu reușim, ca stat, să ajungem la toți copiii care au nevoie de ajutor. De aceea, am făcut recomandări pentru simplificarea legii și creșterea atractivității ei și continuăm să lucrăm împreună cu membri ai Parlamentului și cu specialiști din Guvern și autorități publice județene la îmbunătățirea aplicării acestei legi.” a spus Alina Seghedi, președintele Asociației Reality Check.

Printre obstacolele care îngreunează aplicarea legii, Reality Check a identificat faptul că unii părinții foarte săraci și lipsiți de educație fie nu știu de ea, fie nu știu să facă cerere pentru a beneficia de program sau au dificultăți în a obține documentele pe care trebuie să le prezinte la primărie – dacă în aceste comunități profesorii sau asistenții sociali nu consiliază părinții și nu recrutează proactiv copiii pentru grădiniță și pentru înscrierea în program, copiii nu ajung să beneficieze de lege. O altă observație este că valoarea tichetelor sociale (50 de lei pe lună), stabilită în 2010, este prea mică față de costul trimiterii copiilor la grădiniță, în condițiile creșterii constante a inflației, iar pragul de venit stabilit de lege este foarte mic (284 de lei pe membru de familie pe lună) și, odată cu mărirea salariului minim pe economie, multe familii cu venituri reduse nu mai sunt eligibile pentru acest stimulent, deși ar avea nevoie de el pentru a susține prezența constantă a copiilor lor la grădiniță.

Propunerile legislative care au fost depuse în Parlament au fost formulate în urma discuțiilor cu părinți, profesori, directori de școli, primari și asistenți sociali, reprezentanți ai Prefecturilor, Inspectoratelor Școlare Județene și Agențiilor Județene de Plăți și Inspecție Socială, și cu specialiști din Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Noul proiect de lege propune:

1) Schimbarea condițiilor de eligibilitate de la venit max. 284 lei pe lună pe membru de familie (acum) la toți copiii înscriși la grădiniță din familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, în baza Legii nr. 277/2010. Acest lucru ar crește pragul de eligibilitate la 530 lei/lună pe membru de familie.

2) Eliminarea cererii – simplificare administrativă prin care stimulentul s-ar acorda din oficiu copiilor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, iar părinții nu ar mai trebui să depună încă un dosar;

3) Mărirea cuantumului tichetului socialde la 50 la 100 de lei pe copil pe lună, pentru a îi crește utilitatea;

4) Introducerea responsabilității primarilor și directorilor de grădinițe de a organiza campanii de informare și înscriere în program, de două ori pe an.

Asociația Reality Check a demarat și o campanie de informare cu privire la importanța grădiniței, în parteneriat cu Asociația OvidiuRo, pentru ca mai mulți părinți săraci să afle de lege și să înțeleagă beneficiile pe care le are educația preșcolară pentru parcursul educațional al copiilor lor și pentru viitorul lor.

Contact de presă: Iolanda Burtea, iolanda@realitycheck.ro, 0726 840 791